Sąvokos 

Svetainė – VšĮ „Kaunas 2022“ paveldo programos „Modernizmas ateičiai“ internetinė svetainė, pasiekiama adresu www.modernizmasateiciai.lt.

Įstaiga – VšĮ „Kaunas 2022“, įstaigos kodas: 304497759, adresas: Laisvės al. 36, LT-44240, Kaunas, el. paštas: [email protected]

Naudotojas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi svetaine www.modernizmasateiciai.lt ar joje lankosi.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu ar juridiniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

 

Bendrosios nuostatos

VšĮ „Kaunas 2022“ paveldo programos „Modernizmas ateičiai“ svetainė www.modernizmasateiciai.lt (toliau – Svetainė) suteikia galimybę publikuoti turinį (tekstus, nuotraukas, vaizdo ir garso įrašus, nuorodas), taip pat peržiūrėti, reitinguoti ir komentuoti, kitų naudotojų publikuojamą turinį. Registruodamiesi arba naudodamiesi Svetaine naudotojai sutinka su šios Svetainės taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

Svetainė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti taisykles, taip pat keisti, modifikuoti, pridėti, pašalinti, nepratęsti, panaikinti ar nutraukti bet kurią Svetainės ir (ar) Svetainės paslaugų dalį. Jeigu Svetainė ar taisyklės keičiamos, apie pasikeitimus bus pranešta Svetainėje. Tolimesnis naudojimasis Svetaine ir (ar) Svetainės paslaugomis po taisyklių ir (ar) Svetainės pakeitimo, nurodo, kad naudotojas sutinka su minėtais pokyčiais. Jeigu taisyklių ir (ar) Svetainės pakeitimai naudotojui nepriimtini, jis gali pasirinkti nebesinaudoti Svetaine ar jos paslaugomis.

 

Autorinės teisės

Visa Svetainėje esanti medžiaga (tekstai, nuotraukos, vaizdo ir garso įrašai, nuorodos, komentarai) yra saugoma autorių teisių. Siųsdamas ir skelbdamas bet kokią informaciją (tekstus, nuotraukas, vaizdo ir garso įrašus, nuorodas, komentarus) Svetainėje, naudotojas suteikia galimybę Svetainės valdytojams nemokamai publikuoti šią informaciją naudojant bet kokias sklaidos formas, medijas ir technologijas. Svetainė gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti jos puslapiuose pateiktą informaciją (tekstus, nuotraukas, vaizdo ir garso įrašus, nuorodas, komentarus), nurodant naudotojo (autoriaus) vardą taip, kaip jie buvo paskelbti.

Svetainės naudotojui leidžiama naudoti Svetainėje esančią informaciją (tekstus, nuotraukas, vaizdo ir garso įrašus, nuorodas, komentarus) tik asmeniniais ir nekomerciniais tikslais, prieš tai nurodant informacijos šaltinį ir naudotojo (autoriaus) vardą taip, kaip šie duomenys buvo paskelbti.

Jokie tretieji asmenys neturi teisės naudoti informacijos (tekstų, nuotraukų, vaizdo ir garso įrašų, nuorodų, komentarų), paskelbtos Svetainės puslapiuose, komerciniais tikslais be raštiško Svetainės valdytojų sutikimo.

Draudžiama keisti arba šalinti prekės ženklus, vandenženklius ar bet kokią kitą informaciją apie turinio nuosavybę ir autorines teises.

 

Nepageidaujamas turinys

Svetainė pasilieka teisę nepublikuoti Jūsų pateiktos informacijos, jeigu jos turinys: 1) pažeidžia bet kokias trečiųjų šalių teises; 2) skatina veiklą, kuri prieštarauja įstatymams ar sukelia civilinę atsakomybę; 3) yra neteisingas, klaidinantis ar apgaulingas; 4) yra įžeidžiantis, nepadorus, pornografinis ar vulgarus; 5) skatina diskriminaciją, rasizmą, nepakantumą, užgauliojimus ar žalą bet kokiai individų grupei; 6) yra smurtinio ar smurtą skatinančio pobūdžio; 7) daro žalą nepilnamečiams; 8) skatina nelegalią ar kenksmingą veiklą. Svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines, tačiau Svetainė nėra atsakinga už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

Svetainė negarantuoja pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesanti susaistyta kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl Svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. Svetainė neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai. Svetainės valdytojai pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją.

Kontaktai

VšĮ „Kaunas 2022“, Laisvės al. 36, LT-44240, Kaunas, Lietuva; El. paštas: [email protected] arba [email protected]