Kaunas kviečia savanoriauti

Projekto „Kaunas 2022 – Europos kultūros sostinė“ sėkmė priklauso nuo to, kiek žmonių įsijungs kurti geruosius pokyčius kartu. „Kaunas 2022“ savanorystės programa kviečia Kauno ir Kauno rajono žmones pajusti dalijimosi kultūra ir pokyčių per dalyvavimą kultūroje džiaugsmą!

Savanorius kviečiame prisijungti prie šių, jau veikiančių programų: „Atminties biuras“, „Modernizmas ateičiai“, „Visi kaip vienas“, „Kylantis Kaunas“, „Dizainas visiems“, „Atsibusk sukrusk“, „Kultūros tempo akademija“ ir „Mitinis Kauno žvėris“. Įsitraukdami į neatlygintiną veiklą, jūs savo laiką, gabumus ir žinias skirsite bendruomeninių iniciatyvų projektams įgyvendinti, renginių organizavimui, prisidėsite prie jų komunikacijos ir sklaidos, kitų veiklų.

Savanoriaudami šiame prasmingame ir didžiausiame Europoje kultūros projekte, turėsite galimybę išbandyti savo turimos ar siekiamos įgyti profesijos galimybes, gilinsite žinias apie šiuolaikinę kultūrą, nuolat būsite tarptautiniame vyksme, plėsite europinių pažinčių ir partnerysčių tinklą – įgysite įvairių praktinių žinių ir gebėjimų. Svarbiausia – prisidėsite prie savo miesto ir rajono pokyčio per kultūrą – kartu patirsime kūrybiškumo ir bendruomeniškumo proveržį!

Prisijungę prie „Kaunas 2022“ savanorių komandos, Jūs galėsite:

 • Plėtoti naujus pomėgius ir interesus įvairiais savanoriškais darbais.
 • Susipažinti su panašių vertybių ir ambicijų žmonėmis iš Lietuvos bei užsienio šalių.
 • Būti „Kaunas 2022“ komandos dalimi ir kartu kurti, įgyvendinti Europos kultūros sostinės programą.
 • Sužinoti daugiau apie save – savo talentus, pomėgius ir įgūdžius.
 • Būti savo bendruomenės ir visuomenės pokyčių kūrėju, ne tik stebėtoju.
 • Praleisti laisvą laiką produktyviai, naudinga ir įdomiai.
 • Prisidėti prie laikinosios sostinės virsmo į šiuolaikinę!

Papildomos naudos:

 • Savanoriai studentai gali sudaryti praktikos sutartis.
 • Moksleiviams skiriamos socialinės valandos.
 • Sudaromos galimybės dalyvauti vietos ir tarptautinių ekspertų seminaruose, kūrybinėse dirbtuvėse.
 • Savanoriai, nuosekliai dirbantys prie konkrečių projektų, yra komandiruojami į partnerių šalis ir organizacijas.
 • Savanoriams suteikiama „Kaunas 2022“ atributika.


Kilus klausimams, galite kreiptis: volunteers@kaunas2022.eu