Kauno įvairių tautų kultūros centras

Kaunas Cultural Centre of Various Nations