„Kaunas 2022“  pradeda naują mokymų, skirtų Kauno rajono kultūros sektoriaus darbuotojams, ciklą.  

Kam skirti mokymai? 

Kauno rajono kultūros įstaigų  – bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, daugiafunkcių centrų ir laisvalaikio salių  – darbuotojams.  

Koks mokymų tikslas? 

Stiprinti kultūros sektorių, padėti atskleisti jo galimybes, padėti išsiaiškinti bendruomenių poreikius ir vystyti vietos tapatybę atliepiančias idėjas, mokyti kultūros darbuotojus kurti bendruomenės dalyvavimu pagrįstas kultūrines ir kūrybines patirtis,  tobulinti profesinius įgūdžius ir kompetencijas auditorijų plėtros ir tarpsektorinio bendradarbiavimo srityse, susipažinti mokymų dalyvius su gerosios patirties pavyzdžiais, padėti  suinteresuotiems  dalyviams kurti projektus pagal įgyvendinamąĮ „Kaunas 2022“ „Šiuolaikinių seniūnijų“ programą.  

Mokymų pobūdis 

Mokymų programą sudaro 7 mokymų dienos (sesijos), išskaidytos pusės metų laikotarpiu. Vienos mokymų dienos trukmė – iki 7 val.  

Dalį mokymų programos sudarys išvažiuojamieji vizitai, kurių tikslas  – supažindinti dalyvius su konkrečioje Kauno arba Kauno rajono vietoje ar organizacijoje įgyvendintu naujovišku, sėkmingu kultūriniu projektu.  

Iš dalyvių tikimasi aktyvaus ir nuoseklaus įsitraukimo į mokymų procesą  –  dalyvauti visuose susitikimuose, išvykose ir atlikti pavestas „namų darbų“ užduotis.  

Ar dalyvavimas mokymuose kainuoja? 

Mokymus finansuoja „Kaunas 2022“. 

Dalyvių skaičius ir atranka 

Programoje galės dalyvauti iki 24 asmenų. 
Kviečiame registruotis iki balandžio 23  d. 12 val. , užpildant registracijos anketą, pateikiamą adresu:  http://bit.ly/MokymaiKaunoRajonui 

Dalyvių grupė bus sudaroma atsižvelgiant į atstovaujamų organizacijų įvairovę ir dalyvių motyvaciją. Mokymuose galės dalyvauti iki dviejų vienos įstaigos ar padalinio darbuotojų. 

Atrinktų dalyvių sąrašas bus paskelbtas iki balandžio 25 d.

Dalyviai turės gauti savo organizacijos pritarimą dalyvauti 7  dienų trukmės mokymuose.  Su atrinktais dalyviais bus pasirašomi trišaliai susitarimai dėl dalyvavimo mokymų programoje. 

Tik visą mokymų ciklą išklausiusiems dalyviams bus suteikiami sertifikatai. 

Mokymų laikas ir vieta 

Mokymų programa bus įgyvendinama 2019  m. balandžio–rugsėjo mėn. Tikslus laikas ir  mokymų bei vizitų  vietos  bus tikslinamos. 

Kontaktinis asmuo:  Daiva  Jeremičienė,  el. p. daiva.j@kaunas2022.eu