Leidybos namai „Terra Publica“ kuria šiuolaikinę knygų šeimą, kurioje leidžiamos pažintinės knygos, reprezentaciniai, kulinariniai, turizmo leidiniai, knygos vaikams ir paaugliams. Leidykla leidžia knygas nuo 2001 m., o edukacijas vaikams vykdo daugiau nei 5 metus. Leidybos namams „Terra Publica“ priklauso debesiškiausia leidykla vaikams ir paaugliams „Debesų ganyklos“, kurioje leidžiami originalūs lietuviški ir kruopščiai atrinkti užsienio šalių kūriniai.