Maironio lietuvių literatūros muziejus (MLLM) įsteigtas 1936 m. poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) namuose, kuriuos jis nusipirko 1909-aisiais. Maironio lietuvių literatūros muziejaus steigėjas – LR kultūros ministerija. Jam priklauso padaliniai: Juozo Grušo namai-muziejus, Salomėjos Nėries ir Bernardo Bučo namai-muziejus, Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus, Juozo Tumo-Vaižganto butas-muziejus, Vaikų literatūros muziejus. Šiuose muziejuose dirba daugiau nei 70 darbščių, kūrybingų, kultūros paveldą puoselėjančių darbuotojų.