Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius yra visuomeninė, pelno nesiekianti kūrėjų asociacija, įsteigta 1944 m. LDS Kauno skyrius rengia, kuruoja ir dalyvauja rengiant dailės renginius, parodas, skelbia konkursus, vykdo įvairias kūrybines programas, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio meno institucijomis, menininkais, menotyrininkais. Pamatiniai LDS Kauno skyriaus tikslai – skatinti ir ginti laisvą kūrybą, profesionalios dailės ir dailėtyros sklaidą, jų įvairovę ir savitumą, propaguoti LDS Kauno skyriaus narių kūrybą Lietuvoje bei pasaulyje. Vieni svarbiausių LDS Kauno skyriaus renginių yra tęstiniai projektai: tarptautinė autorinio stiklo meno paroda „Vitrum Balticum”, Kauno meno piknikas, tarptautinė Kauno grafikos bienalė.