Lietuvos žmogaus teisių centro (LTŽC) tikslas skleisti žinias apie aukščiausius tarptautinius žmogaus teisių apsaugos standartus, ugdyti pagarbą įvairovei, stiprinti visuomenės gebėjimą atpažinti neapykantą ir diskriminaciją bei didinti jos atsparumą šiems reiškiniams. LŽTC kelia probleminius žmogaus teisių apsaugos klausimus, inicijuoja diskusijas bei tyrimus, teikia sprendimo būdus valstybės institucijoms. Centras aktyviai skatina plėtoti pagarbą žmogaus orumui bei lygiateisiškumą, pagarbos įvairovei ugdymą, žmogaus teisių apsaugos ir švietimo problemų sprendimą. Kartu su VšĮ „Nepatogus kinas“ LTŽC kasmet kviečia į didžiausią nekomercinį kino festivalį Baltijos šalyse „Nepatogus kinas“, mokytojams ir edukatoriams nemokamai suteikia galimybę naudotis žmogaus teisių edukacijos erdve „Nepatogaus kino klasė“.