Lietuvos muzikos informacijos centras yra visuomenei atvira Lietuvos muzikos žinių erdvė ir pagrindinė Lietuvos kompozitorių kūrybos leidykla šalyje. Centras palaiko ir plėtoja prieigą prie įvairių žanrų ir formatų Lietuvos muzikos turinio internete, suteikdamas galimybę legaliai ir nemokamai naudotis gausiais informacijos ištekliais. Greta įvairių aukštos kultūrinės vertės Lietuvos muzikos kūrybinių produktų kūrimo, centras teikia ekspertines paslaugas, vykdo tarptautinę tinklaveiką ir Lietuvos muzikos sklaidą užsienyje.