Aleksote įsikūręs ir 2020 m. trisdešimtmetį švenčiantis Lietuvos aviacijos muziejus (LAM) yra Kultūros ministerijai pavaldi įstaiga, kuri rūpinasi aviacijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos technikos istorijos kaupimu, saugojimu, tyrimais, konservavimu, restauravimu ir populiarinimu. Muziejus bendradarbiauja su Lietuvos kariuomenės Karinėmis oro pajėgomis, Kauno aviacijos veteranų sąjunga, Lietuvos aeroklubu, Lietuvos aukštosiomis mokyklomis , B. Oškinio vaikų aviacijos mokykla, akcinėmis bendrovėmis „Sportinė aviacija“, „Termikas“, Kauno apskrities Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba.