Kulautuvos bendruomenės centras – iniciatyvių, savo miesteliui ir jo bendruomenei neabejingų žmonių, 2008 m. įsteigta asociacija. Centras buria ir vienija visus veiklius ir norinčius prisidėti prie miestelio aplinkos, aktyvaus kultūrinio ir bendruomeninio gyvenimo kūrimo. Mūsų tikslas – įtraukti ir burti kuo daugiau gyventojų į Centro veiklą ir kartu ieškoti galimybių bendruomenės gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimui.