Moderni kultūros įstaiga, pilnai tenkinanti gyventojų kultūrinius poreikius ir sudaranti palankias sąlygas saviraiškai ir tobulėjimui. Nuo 2014 m sausio 2 d. Kauno rajone įvykus kultūros centrų reorganizacijai, prie Samylų kultūros centro buvo prijungti Ilgakiemio, Linksmakalnio, Taurakiemio ir Rokų kultūros centras, kurie buvo pervardinti laisvalaikio salėmis.