1956 metais Ežerėlio gyvenvietėje buvo pastatytas ir atidarytas naujas klubas su 300 vietų žiūrovų sale, repeticijų patalpomis, erdviu vestibiuliu. 1967 metais klubas pereina Kultūros skyriaus žinion ir pradeda vadintis „Kultūros namai“. 2006 m. kultūros centre dirba septyni kūrybiniai darbuotojai. Lietuvos respublikos kultūros ministerija, Lietuvos liaudies kultūros centras ir Lietuvos kultūros centrų asociacija už pastarųjų penkių metų kūrybinę veiklą pripažino Ežerėlio kultūros centrą geriausiu Lietuvoje II kategorijos kultūros centrų tarpe.