Kauno rajono muziejus

Muziejuje rodoma ir atskleidžiama Kauno krašto etninė kultūra, dvarų kultūra, žaliosios gamtos ir sodininkystės paslaptys, kultūros ir architektūros paveldas, XIX a. pab.–XX a. žemės ūkio technika, mašinos, namų ūkio technika ir įranga, todėl lankomas visais metų laikais, įdomus vaikams ir suaugusiems. Muziejaus ekspozicijos – tai vientisas pasakojimas, apibūdinantis Kauno rajono vertybes, istoriją, kultūros raidą, šio krašto žmonių pasaulėjautą ir pasaulėžiūrą. Kauno rajono muziejus susideda iš: Centrinio padalinio Raudondvario dvaro rūmų pilies, Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus Vilkijoje, Babtų kraštotyros muziejaus, Tado Ivanausko Obelynės sodybos-memorialinio muziejaus ir Tradicinių amatų centro Biliūnų kaime.