Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija (KKJO) yra nepriklausoma, nepolitinė, savanoriška, visuomeninė ne pelno siekianti asociacija, veikianti nevyriausybinėje kurčiųjų jaunimo organizacijų asociacijoje. Mūsų tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti narių interesus ar tenkinti kitus viešuosius interesus. KKJO siekia skatinti pozityvias jaunimo su klausos negalia iniciatyvasjaunimo su klausos negalia savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą, visuomenei ir valstybei naudingą jaunimo su klausos negalia veiklą, kurti palankią aplinką jaunimui su klausos negalia, formuoti ir kartu su kitomis institucijomis įgyvendinti jaunimo politiką, padėti asmenims su klausos negalia integruotis į visuomenę, skleisti kurčiųjų kultūrą.