Rossella Tarantino (IT)

@ Europos kultūros sostinių projekto atrankos ir stebėsenos ekspertų tarybos narė

Rossella Tarantino – ekonomistė, užsiimanti viešosios politikos priemonių (daugiausia – kultūros, miestų atnaujinimo ir socialinių inovacijų) dizaino, įgyvendinimo ir vertinimo veikla. Šiuo metu – Europos kultūros sostinių atrankos ir stebėsenos ekspertų tarybos narė. 

Nuo pat pradžios 2010 m. ji buvo Europos kultūros sostinės projekto „Matera 2019“ narė, atsakinga už paraiškos strategijos kūrimą, miesto atnaujinimo procesą, vadovavimą projektui titulo metais. Būdama projekto vadove, koordinavo stebėsenos ir vertinimo veiklą ir rengė palikimo planą. Taip pat ji kūrė ir prodiusavo pagrindinius kultūrinės programos projektus, rengė miesto gyventojų įtraukties strategiją, rūpinosi tarptautiniais ryšiais.

2002–2013 m. Rosella Tarantino dirbo Bazilikatos regiono Viešųjų investicijų vertinimo skyriuje, kur rengė regiono strateginius planus (t. y. metines ekonomikos ir finansų programas), kūrė ir įgyvendino penkiametes vietos plėtros programas, įskaitant kultūrinius projektus (Visioni Urbane, Arte Pollino), rengė politikos priemonių ir projektų vertinimo ataskaitas.  

Ji taip pat dirbo Briuselyje, kur įgijo tarptautinių kultūros ir švietimo sričių bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis (Indija, Viduržemio jūros regiono šalimis) programų įgyvendinimo ir vertinimo patirties. Ji buvo keleto Europos Komisijos medijų ir kultūros projektų atrankos ir vertinimo komisijų narė. Būdama Europos entuziastė, viena pirmųjų dalyvavo programos „Erasmus“ mainuose (1988 m. studijos Luven la Njuvo universitete).