Greta Klimavičiūtė-Minkštimienė

@ „Kauno 2022“ bendruomenių programos „Visi kaip vienas“ kuratorė

Greta Klimavičiūtė-Minkštimienė buvo atsakinga už „Kauno 2022“ bendruomenių kultūrinę programą „Visi kaip vienas“. Ji kūrė ir įgyvendino projektus, skatinančius aktyvų vietos gyventojų įsitraukimą (dalyvaujamosios kultūros kūrimas) į bendruomenines kultūrines veiklas (sąmoningumo bendruomeninio meno srityje ugdymas) įvairiose Kauno ir Kauno rajono teritorijose (kultūros decentralizavimas) siekiant paskatinti teigiamą poveikį ir pokyčius vietos lygmeniu. 

Prieš prisijungdama prie „Kaunas 2022“, Greta dirbo su įvairių Lietuvos savivaldybių atstovais, vykdė mokslinius tyrimus ir rengė galimybių studijas kultūros, švietimo bei turizmo sektoriuose, taip pat kūrė ilgalaikes strategijas ir trumpalaikius veiksmų planus. Dirbdama Vytauto Didžiojo universitete Greta dalyvavo keliuose projektuose, skirtuose Lietuvos kultūros politikos klausimams bei Lietuvos ir kaimyninių šalių bendruomenių praktikai. Greta yra baigusi menotyros bakalauro ir socialinės antropologijos (sociologijos) magistro studijas.