Agata Etmanowicz (PL)


@ „Impact Foundation“ vadovė

Agata Etmanowicz – fondo „Impact Foundation“ vadovė. Šis fondas buvo „Kaunas 2022“ partneris, atsakingas už daugiametės gebėjimų stiprinimo programos, skirtos auditorijų vystymui, sukūrimą ir įgyvendinimą.

Agata visą karjeros laikotarpį dirbo kultūros srityje. Kultūros sektoriuje jai teko įvairialypis vaidmuo – nuo meno renginių techninio įgyvendinimo ir prieinamumo aspektų koordinavimo iki indėlio kuriant Europos kultūros politiką. Parama kolegoms kultūros specialistams – tiek per veiklas dirbtuvėse ir veikiant vietos kontekste, tiek per viešųjų įstaigų struktūras, tarptautines organizacijas ir NVO – visada buvo labai svarbi jos darbo dalis. Agata tiki socialiniu naudingumu ir juo vadovaujasi savo privačiame ir profesiniame gyvenime.

Agata kartu su fondu „Impact Foundation“ skatina laikytis požiūrio, siejančio auditorijų vystymą su prieinamumu (nes „vieno be kito nebūna“!).