Ieškomas kuratorius kultūros partnerysčių programai

Kultūros partnerysčių kuratoriaus tikslas – užtikrinti sklandų kultūros partnerysčių projektų įgyvendinimą, administracinių procesų skaidrumą, sklandų jungtinės veiklos sutarties vykdymą su partneriais bei Kaunas 2022 komandos ir partnerių bendradarbiavimą komunikaciniais klausimais.

Kultūros partnerysčių kuratorius bendradarbiauja su visais Kaunas 2022 komandos skyriais (Administracijos, Komunikacijos ir rinkodaros bei Meninės programos) ieškant efektyvių probleminių situacijų sprendimo bei užtikrinant sklandžią partnerysčių projektų integraciją į 2022 metų programos tinklelį. Kultūros partnerysčių kuratorius yra tiesiogiai pavaldus Kaunas 2022 Programos vadovei.

Šiuo metu „Kauno – Europos kultūros sostinės 2022“ programoje dalyvauja 64 kultūros partnerių-organizacijų. Vyksta antrasis kvietimas partnerystėms, po kurio, tikėtina, prisijungs dar apie 20 kultūros organizacijų, bendrai įgyvendinsiančių virš 120 projektų Kaune, Kauno rajone ir užsienyje.

Partnerysčių kuratoriaus funkcijos:

 • nuosekliai komunikuoti ir informuoti „Kauno – Europos kultūros sostinės 2022“ programos partnerius apie programos pasirengimo ir įgyvendinimo procesus, terminus ir sąlygas;
 • konsultuoti programos partnerių atstovus komunikacijos ir administravimo klausimais, sprendžiant su projektų įgyvendinimu kylančius klausimus ir iššūkius;
 • prižiūrėti kultūros partnerysčių administravimo procesus (atsakomybė už sklandų sutarčių vykdymą, vidinių komandos darbo su partneriais procesų inicijavimas ir užtikrinimas, efektyvus kylančių klausimų susijusių su sutarties vykdymu sprendimas);
 • kaupti ir sisteminti partnerių projektų rezultatų duomenis (kartu su poskyrio koordinatoriumi ir partneriu Kauno menininkų namais);
 • rengti ir teikti įstaigos Administracijai mėnesio, ketvirčio, metinius planus ir ataskaitas;
 • inicijuoti ir įgyvendinti partnerių vadovų ir kitų specialistų, tiesiogiai prisidedančių prie Europos kultūros sostinės programos, susitikimus, diskusijas, mokymus.

 

Darbuotojo kvalifikacija:

 • Aukštasis humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimas;
 • ne mažesnė nei 3 metų patirtis kultūros vadybos srityje;
 • puikios lietuvių kalbos žinios;
 • geros anglų kalbos žinios;
 • puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • Lietuvos ir Europos sąjungos kultūros politikos prioritetų išmanymas;
 • Lietuvos viešųjų pirkimų įstatymo žinojimas;
 • patirtis inicijuojant, organizuojant viešuosius pirkimus – privalumas;
 • viešojo administravimo patirtis – privalumas;
 • fasilitavimo patirtis ar įgūdžiai dirbant su grupėmis (mokymų vedimas, derybiniai gebėjimai);
 • Kauno ir Kauno rajono kultūros sektoriaus išmanymas instituciniu požiūriu – privalumas.

Pageidautinos asmeninės savybės:

 • komunikabilumas, pareigingumas, pozityvumas, puikūs darbo komandoje įgūdžiai, reprezentaciniai ir viešojo komunikavimo įgūdžiai, stiprūs organizaciniai gebėjimai, gebėjimas tarpininkaujant rasti efektyviausius sprendimus bendradarbiavimui.

Atlyginimas
Nuo 1000 Eur į rankas.

Kandidatas turi būti išsamiai susipažinęs su įstaigos „Kaunas 2022“ ir jos partnerių vykdomomis veiklomis bei Kauno paraiška Europos kultūros sostinės titului gauti, kuri yra pagrindinis strateginis ir vertybinis įstaigos dokumentas.

Informacija apie „Kaunas 2022” programą: www.kaunas2022.eu

 

Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką iki 2020 m. spalio 26 d. siųskite el. paštu: ana@kaunas2022.eu

Telefonas pasiteiravimui: +370 678 62838, Ana Kočegarova, „Kaunas 2022“ programos vadovė


VšĮ „Kaunas 2022“ ieško Tarptautinės komunikacijos koordinatoriaus-(ės)

Tarptautinės komunikacijos koordinatoriaus pareigybės tikslas – koordinuoti tarptautinės komunikacijos kampanijas, siekiant kuo platesnio „Kauno – Europos kultūros sostinės 2022“ programos žinomumo užsienyje.

Tarptautinių ryšių koordinatorius yra tiesiogiai atskaitingas Tarptautinių ryšių kuratoriui, glaudžiai bendradarbiauja su Komunikacijos ir rinkodaros skyriumi, programos vadove, organizacijomis Kaunas In ir Keliauk Lietuvoje.

Ši pozicija reikalauja aktyviai prisidėti prie „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programos pristatymo tikslinėse užsienio šalyse planavimo ir koordinavimo.

Tarptautinės komunikacijos koordinatoriaus funkcijos: 

 • atsižvelgiant į įstaigos strateginius planus ir vadovo pavedimus, koordinuoti savo sričiai priskirtą biudžetą ir veiklą;
 • koordinuoti komunikacijos kampanijas užsienio šalyse;
 • koordinuoti į Lietuvą atvykstančių užsienio žiniasklaidos priemonių atstovų vizitus;
 • koordinuoti programos pristatymo priemones su Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybėmis, Kaunas IN, Keliauk Lietuvoje atsakingais žmonėmis;
 • megzti, plėtoti ir palaikyti santykius su organizacijomis, jungiančiomis lietuvių diasporą užsienyje;
 • inicijuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų specifikacijas.

Darbuotojo kvalifikacija:

 • pagrindžiama tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių veiklų organizavimo patirtis;
 • didelio biudžeto komunikacijos kampanijų valdymo patirtis;
 • puikios anglų kalbos žinios (ne žemesnis nei C1 lygis);
 • Lietuvos ir tarptautinės kultūros politikos prioritetų išmanymas;
 • Lietuvos viešųjų pirkimų įstatymo žinojimas;
 • patirtis inicijuojant, organizuojant viešuosius pirkimus – privalumas;
 • kitų užsienio kalbų mokėjimas – privalumas;
 • asmeninės savybės: komunikabilumas, puikūs reprezentaciniai ir viešojo komunikavimo įgūdžiai, gebėjimas patraukliai ir glaustai viešai pristatyti temą, rengti viešas prezentacijas, pareigingumas, puikūs darbo komandoje įgūdžiai.

Atlyginimas
Nuo 800 Eur į rankas.

Kandidatas turi būti išsamiai susipažinęs su įstaigos „Kaunas 2022“ ir jos partnerių vykdomomis veiklomis bei Kauno paraiška Europos kultūros sostinės titului gauti, kuri yra pagrindinis strateginis ir vertybinis įstaigos dokumentas.

Informacija apie „Kaunas 2022” programą: www.kaunas2022.eu

Savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųskite el. paštu: mindaugas@kaunas2022.eu

Telefonas pasiteiravimui: +37062082911, Mindaugas Reinikis

 


VšĮ „Kaunas 2022“ ieško Tarptautinių ryšių kuratoriaus(-ės)

Tarptautinių ryšių kuratoriaus pareigybės tikslas – rūpintis esamų tarptautinių partnerysčių tęstinumu, plėtoti naujas tarptautines partnerystes, siekiant kurti tvarius ryšius tarp Kauno, Kauno rajono ir Europos kultūros organizacijų, siekti kuo platesnio „Kauno – Europos kultūros sostinės 2022“ programos žinomumo užsienyje.

Tarptautinių ryšių kuratorius yra tiesiogiai pavaldus Programos vadovui ir glaudžiai dirba su visų „Kaunas 2022“ programų kuratoriais bei komunikacijos ir marketingo skyriumi, ypač – darbuotojais, atsakingais už tarptautinę programos komunikaciją ir rinkodarą.

Šios pareigybės reikalauja aktyviai komunikuoti su užsienio partneriais ir aplinkybėms leidžiant planuoti ir vykdyti programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ pristatymus tikslinėse užsienio šalyse.

Tarptautinių ryšių kuratoriaus funkcijos:

 • atsižvelgiant į įstaigos strateginius planus ir programos vadovo pavedimus, planuoti savo sričiai priskirtą biudžetą ir veiklą;
 • organizuoti ir prižiūrėti tarptautinių ryšių skyriaus darbą (šiuo metu tarptautinių ryšių skyriuje dirba vienas koordinatorius, pavaldus tarptautinių ryšių kuratoriui, numatoma priimti dar vieną asmenį);
 • rinkti informaciją ir koordinuoti papildomų tarptautinių finansavimo šaltinių pritraukimą;
 • vadovauti įgyvendinant ir organizuoti įstaigos vykdomus ir naujus tarptautinius kultūrinius projektus/programas;
 • palaikant ryšius su kitais įstaigos skyriais, rinkti informaciją apie vykdomus kultūrinius projektus, tarptautinių partnerių poreikį;
 • pažįstant įstaigos vykdomą programą, ieškoti progų ir resursų jos pristatymui ir žinomumo didinimui užsienyje: partnerių, renginių, kuriuose galima prisistatyti, reikšmingų institucijų, fondų, kurie gali prisidėti prie programos tikslų įgyvendinimo, palaikyti aktyvius ryšius su Lietuvos diplomatijos ir užsienyje veikiančių Lietuvos įstaigų, organizacijų atstovais;
 • inicijuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų specifikacijas.

Darbuotojo kvalifikacija:

 • aukštasis humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimas;
 • ne mažesnė nei 3 metų tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių veiklų organizavimo patirtis;
 • puikios anglų kalbos žinios (ne žemesnis kaip C1 lygis);
 • puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • Lietuvos ir tarptautinės kultūros politikos prioritetų išmanymas;
 • patirtis rengiant paraiškas Lietuvos ir tarptautiniams paramos fondams, koordinuojant šių projektų įgyvendinimą;
 • Lietuvos viešųjų pirkimų įstatymo žinojimas;
 • patirtis inicijuojant, organizuojant viešuosius pirkimus – privalumas;
 • viešojo administravimo patirtis – privalumas;
 • kitų užsienio kalbų mokėjimas – privalumas;
 • asmeninės savybės: komunikabilumas, puikūs reprezentaciniai ir viešojo komunikavimo įgūdžiai, gebėjimas patraukliai ir glaustai viešai pristatyti temą, rengti viešas prezentacijas, pareigingumas, puikūs darbo komandoje įgūdžiai.

Atlyginimas
Nuo 1000 Eur į rankas.

Kandidatas turi būti išsamiai susipažinęs su įstaigos „Kaunas 2022“ ir jos partnerių vykdomomis veiklomis bei Kauno paraiška Europos kultūros sostinės titului gauti, kuri yra pagrindinis strateginis ir vertybinis įstaigos dokumentas.

Informacija apie „Kaunas 2022” programą: www.kaunas2022.eu

Savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką iki 2020 m. spalio 15 d. siųskite el. paštu: ana@kaunas2022.eu

Telefonas pasiteiravimui: +370 678 62838, Ana Kočegarova, „Kaunas 2022“ programos vadovė


VšĮ „Kaunas 2022“ ieško Administracijos skyriaus vadovo(-ės)

ADMINISTRACIJOS VADOVAS(-ė) – vienas iš trijų viešosios įstaigos „Kaunas 2022” skyrių vadovų, kuris aktyviai dalyvauja sudarant ir atnaujinant strateginį įstaigos veiklos planą bei stebi jo įgyvendinimą, vadovauja skyriui (šiuo metu jame – 11 darbuotojų).

Administracijos vadovo funkcijos:

 • Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūra;
 • Personalo veiklos organizavimas, darbo funkcijų vykdymo bei kokybės kontrolė, motyvavimas;
 • Įstaigos vidinių procesų ir komunikacijos su bendrai programą įgyvendinančiais partneriais analizė, kūrimas ir nuolatinis tobulinimas;
 • Metinių, ketvirtinių ir kt. veiklos planų rengimas;
 • Ataskaitų įstaigos vadovui ir steigėjams bei finansuotojams, valstybinėms institucijoms ir ES komisijoms rengimas bei teikimas;
 • Vidinis veiklos rezultatų monitoringas, išorinio monitoringo užtikrinimas;
 • Paraiškų vietos, nacionaliniams ir tarptautiniams fondams rengimas ir vykdymo priežiūra;
 • Įmonės raštvedybos valdymas (vidaus dokumentų, siunčiamųjų ir gaunamųjų dokumentų tvarkymo ir kontrolės sistemos sukūrimas ir valdymas);
 • Finansų planavimas ir valdymas;
 • Viešųjų pirkimų organizavimas ir paslaugų sutarčių priežiūra;
 • Sutarčių rengimas ir valdymas;
 • Įmonės turto ir patalpų priežiūra; darbuotojų darbo priemonių ir sąlygų užtikrinimas;
 • Įstaigos steigėjų ir įstaigos Tarybos susirinkimų organizavimas;
 • Atstovavimas organizacijai valstybės institucijose, dalinininkų susirinkimuose ir susitikimuose, dalyvavimas derybose su suinteresuotomis grupėmis.

Reikalavimai:

 • Aukštasis išsilavinimas (privalumas – viešojo administravimo, vadybos, teisės srityse);
 • Ne mažiau nei 3 metai vadovavimo personalui patirtis (privalumas – viešojo sektoriaus administravimas);
 • Viešųjų pirkimų įstatymo išmanymas (privalumas – patirtis viešųjų pirkimų organizavime);
 • Puikus lietuvių ir anglų kalbų mokėjimas;
 • Raštvedybos valdymo žinios ir įgūdžiai;
 • Geri darbų planavimo, delegavimo bei kontrolės įgūdžiai;
 • Gebėjimas būti komandos lyderiu, iniciatyvumas, atsakingumas;
 • Gebėjimas greitai reaguoti probleminėse situacijose;
 • Geri komunikavimo ir derybiniai įgūdžiai;
 • Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Mes jums siūlome:

 • Įdomų ir atsakingą darbą dinamiškoje, kūrybingoje, ambicingoje, tarptautiniu mastu veikiančioje organizacijoje;
 • Motyvacinę sistemą už gerai ir kokybiškai atliktus darbus.
 • Draugiškus ir tikslo siekiančius kolegas.
 • Darbą miesto centre.
 • Galimas įdarbinimas – 2020 m. lapkričio mėnuo.

Krūvis:
1-as darbuotojas(-a), pilnu etatu (40 val. per savaitę).
Darbo vieta: Kaunas, Lietuva

Atlyginimas
Nuo 1200 Eur į rankas.

Kandidatai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Aukštojo mokslo baigimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą, išryškinant reikalavimų punktuose minimus aspektus;
 • Motyvacinį laišką;
 • Savo CV prašome siųsti el. paštu: virginija@kaunas2022.eu, iki 2020 m. spalio 15 d. Telefonas pasiteiravimui: +370 612 56171.

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ:
Viešoji įstaiga „Kaunas 2022“ buvo įsteigta 2017 m. balandžio 6 d., su tikslu įgyvendinti „Kauno – Europos kultūros sostinės 2022“ programą. Konkurso šiam vardui gauti paraiška yra Europos komisijos ir Kauno miesto savivaldybės patvirtintas dokumentas, kurio turinio įgyvendinimas yra būtina projekto sėkmės vertinimo sąlyga.
Paraiškos dokumentą galima rasti čia.

Pagrindiniai projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, o taip pat ir VšĮ „Kaunas 2022“ tikslai yra sukurti aukšto lygio tarptautinę kultūros ir meno programą su tęstinėmis programos dalimis, ženkliai pagerinant vietos kultūros sektoriuje veikiančių organizacijų tarptautiškumą, kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją, kultūos paslaugų prieinamumą, vietos gyventojų įtraukimą į kūrybos procesus, Kauno miesto ir Kauno rajono tapatumo kūrimas ir atsivėrimas Europai.

Skaitykite daugiau.

 

APIE „KAUNAS 2022“ VALDYMO STRUKTŪRĄ
Viešosios įstaigos „Kaunas 2022“ bendrasteigėjai yra Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė ir asociacija „Kultūros tempo akademija“. Patariamąjį įstaigos organą – Tarybą – sudaro iki 10-ies narių, atstovaujančių steigėjams, kitiems projekto finansuotojams (LR Vyriausybei) bei viešajam interesui (nepriklausomi ekspertai).

Organizacijai vadovauja Direktorius/-ė, kuris yra pasamdytas Steigėjų ir ataskaitingas Steigėjams. Tarybos susipažinimui Direktorius/-ė teikia metinius veiklos planus ir ataskaitas. Juos tvirtina Steigėjai. Direktorius/-ė organizuoja įstaigos darbą, užtikrina funkcionavimui būtiną administracinę struktūrą, samdo ir atleidžia darbuotojus įstatymų nustatyta tvarka. Direktorius yra atsakingas už projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ reprezentaciją ir įvaizdį lokaliai, regione ir tarptautiniu mastu ir programos įgyvendinimą. Įstaigoje yra trys skyriai: Administracijos, Meninės programos bei Komunikacijos ir rinkodaros.

Administracijos vadovas, Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovas ir Meninės programos skyriaus vadovas yra atskaitingi Direktoriui/-ei. Administracijos skyriaus vadovas yra atsakingas už žmogiškuosius išteklius (įdarbinimo dokumentų parengimas, darbo apskaita, darbo sąlygos, darbo sauga, veiklų planavimas, įgyvendinimas, kontrolė, motyvavimas) bei administravimą (dokumentų rengimas, paraiškų, planų ir ataskaitų rengimas, kasmetinių biudžetų sudarymas, ataskaitų parengimas bei auditavimo organizavimas, viešųjų prikimų organizavimas). Meninės programos skyriaus vadovas atsakingas už Europos kultūros sostinės programos vystymą ir įgyvendinimą Kaune, Kauno rajone ir kitose Europos šalyse. Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovas atsakingas už sklandžią įstaigos veiklos sklaidą vietos, regiono ir tarptautiniu mastu bei auditorijų pritraukimą į renginius Kaune ir Kauno rajone.