Į kvietimą prisidėti ir kartu kurti Europos kultūros sostinės 2022-ųjų metų programą atsiliepė 132 organizacijos, pateikusios per 200 projektų. Visas paraiškas vertino komisija, sudaryta iš „Kaunas 2022“, Kauno miesto bei savivaldybės darbuotojų bei išorės ekspertų. Buvo vertinti pareiškėjų projektinių pasiūlymų inovatyvumas ir kontekstualumas, Europinis aspektas, auditorijų įtraukimas, tarptautinės partnerystės, kiti kriterijai.

Apgailestaujame, kad dėl paraiškų gausumo užtruko jų vertinimas ir lapkričio 29 d. suplanuotas partnerių paskelbimas yra atidedamas. Pakviestų tolimesnėms deryboms organizacijų sąrašą planuojame paskelbti kitą savaitę.