Partnerysčių tinklo kūrimas

Kaunas – muziejų, galerijų, bibliotekų, teatrų, archyvų ir universitetų miestas. Tikrai! Čia veikia 13 teatrų, 17 kultūros centrų, daugiau kaip 30 bibliotekų, valstybinė filharmonija, kasmet vyksta vis daugiau meno, muzikos, dizaino festivalių. Tačiau, nors iš pažiūros kultūrinis gyvenimas verda, vietos kultūros institucijos yra uždaros, sudėtingai valdomos ir… tuštokos. Programa „Atsibusk, sukrusk“ norime supurtyti kultūrinį Kauno sektorių, perkelti jį į šiuos laikus ir priversti plačiau atverti duris. Kitaip tariant, mobilizuoti muziejus, teatrus, bibliotekas ir kitas šiuo metu snaudžiančias įstaigas.