KEKS AMBASADORIAI – įstatų projektas

Kauno – Europos kultūros sostinės (KEKS) AMBASADORIUS

 1. KEKS ambasadorius yra pakviestas tokiu tapti asmuo, kuris skiria savo laiko, energijos, geros valios ir talento neatlygintinai šviesti visuomenę apie Kauno – Europos Kultūros sostinės tikslus ir programą.
 2. KEKS ambasadorius yra nepriekaištingos reputacijos visuomenės narys.
 3. KEKS ambasadorius yra ištikimas europietiškoms vertybėms ir jų laikosi.
 4. KEKS ambasadorius savo kaip ambasadoriaus veikloje remiasi KEKS programa ir konsultuojasi su KEKS vadovybe.
 5. KEKS ambasadoriai sudaro KEKS ambasadorių klubą, kuriam vadovauja išrinktas Prezidentas (-ė).
 6. KEKS ambasadorių klubo steigėju yra laikoma KEKS vadovybė. KEKS vadovybė ambasadorių klube turi savo atstovą – ambasadorių ir iš savo personalo skiria koordinatorių, atsakingą už ryšių su klubu palaikymą.
 7. KEKS ambasadoriumi tampama pasiūlius bet kuriam iš esamųjų ambasadorių pagal nihil obstat (nėra prieštaraujančių) principą.
 8. KEKS ambasadoriumi liaujamasi būti pažeidus 1, 2, 3 šių įstatų principus (tokiu atveju sprendimą priima klubo Prezidentas ir / arba KEKS vadovybė) arba savanoriškai pasitraukiant iš klubo apie tai raštu informavus klubo Prezidentą.
 9. KEKS ambasadorius turi teisę:
  1. Pasiūlyti naujo KEKS ambasadoriaus kandidatūrą klubo balsavimui.
  2. Pasiūlyti vieną savo projektą prioritetiniam KEKS vadovybės svarstymui.
  3. Prisistatyti kaip KEKS ambasadorius.
 10. KEKS ambasadorius turi pareigą:
  1. Žinoti ir suprasti KEKS programos tikslus ir reikalavimus.
  2. Neatlygintinai dalyvauti KEKS inicijuotose viešųjų ryšių akcijose, KEKS programos renginiuose, KEKS prašymu atlikti lobistinį darbą.
  3. Neatlygintinai atlikti vieną savo profesinės / kūrybinės srities darbą KEKS labui per metus. Dėl darbo pobūdžio ir apimties tariamasi su KEKS vadovybe.
 11. Užsienyje reziduojantys KEKS ambasadoriai šalia nurodytų teisių ir pareigų, atlieka ir informacinio partnerio vaidmenį, o taip pat gali atlikti ir lėšų rinkimo (fund raising) funkciją, kuri gali leisti suteikti KEKS ambasados užsienyje statusą.
 12. KEKS ambasadoriaus pilnas titulas: “Kauno – Europos kultūros sostinės garbės ambasadorius”

Valentinas Masalskis
Valentinas Masalskis
Artūras Morozovas
Artūras Morozovas
Birutė Letukaitė
Birutė Letukaitė
Golden Parazyth
Golden Parazyth
Kotryna Stankutė - Jaščemskienė
Kotryna Stankutė – Jaščemskienė
Mirga Gražinytė-Tyla
Mirga Gražinytė-Tyla
Linas Adomaitis
Linas Adomaitis
Arūnas Gelūnas
Arūnas Gelūnas
Inga Turminienė
Inga Turminienė
Arūnas Matelis
Jolanta Šmidtienė
Gytis Padegimas
Gytis Padegimas
Rūta Meilutytė
Rūta Meilutytė
Audra Kaušpėdienė
Audra Kaušpėdienė
Rita Valiukonytė
Rita Valiukonytė
Antanas Jasenka
Antanas Jasenka
Daina Urbanavičienė
Daina Urbanavičienė
Dainius Gavenonis
Dainius Gavenonis
Egidijus Stancikas
Egidijus Stancikas
Gintautas Mažeikis
Gintautas Mažeikis
Rolandas Maskoliūnas
Rolandas Maskoliūnas
Silvia Giambrone
Silvia Giambrone
Remis ScerbauskasFOTO6906
Bella Shirin
Remis ScerbauskasFOTO6906
Romanas Zontovičius   
Benjaminas Žemaitis
Ignas Maldžiūnas