DLK

DesignLibrary Kaunas

DesignLibrary Kaunas projekte nuolat veiks dizaino skaitykla ir bendradarbystės erdvė. Viena iš planuojamų projekto pagrindinių veiklų – periodiški renginiai “Dizaino ketvirtadieniai”, kurių metu yra miestui kalbama aktualiomis temomis, į jas žvelgiant per pasaulio inovacijų prizmę. Į renginius yra kviečiami užsienio šsvečiai, Lietuvos profesionalai, mokslininkai, inovatoriai bei Kauno mieste bendruomenė. Taip pat, yra planuojama organizuoti parodas, vienkartinius, į dizainą orientuotus, renginius bei mokymus. Veiklos vykdomos į jas įtraukiant Milano partnerių asociacijos narius, kurių ratą sudaro gerai žinomi architektai, dizaineriai, jauni inovatoriai, žinomos dizaino įmonės ir organizacijos.

www.kaunas.designlibrary.it