Kasmetinė Europos kultūros sostinės programa buvo pradėta rengti nuo 1985 m. Idėją sukurti platformą, padedančią atskleisti Europos kultūrų įvairovę inicijavo tuometinė Graikijos kultūros ministrė, garsi aktorė Melina Mercouri. Praėjus daugiau kaip 30 metų programa kokybiškai išaugo ir tapo vienu pavyzdinių Europos Sąjungos projektų, kuriuo siekiama kultivuojant kultūrą aktyvinti miestų regeneracinius procesus, turizmą, tarptautinę miestų integraciją. Kasmet kultūros sostinės titulas yra suteikiamas ne daugiau kaip vienam miestui dvejose Europos Sąjungos šalyse. Nominuotas miestas yra paskelbiamas likus 5-7 metams iki kultūros sostinės metų, nes programos gairės miestus skatina sostinės programą pasitelkti kaip integralią priemonę ilgalaikių miesto strateginių tikslų įgyvendinimui ir pareikalauja ilgo įdirbio planuojant programos įgyvendinimą. Europos kultūros sostinės programa įprastai remiama nacionalinės/regioninės, savivaldybės valdžios institucijų ir Europos Sąjungos. Ne paslaptis, kad šios programos akumuliuoja didelius biudžetus, o atliktos ankstesnių kultūros sostinių programų stebėsenos rodo sugeneruotą ekonominę naudą, kuri 6-8 kartus viršija investicijų dydį, o taip pat darbo vietų prieaugį, naujai pritrauktus investitorius, ženkliaia padidėjusius turistų srautus. Europos kutūros sostinės titulas – tai unikali galimybė miestui ir miestiečiams per kultūros kūrimą ir aktyvų dalyvavimą atrasti, sustiptinti ir įtvirtinti naują tapatybę: išryškinti privalumus, atrasti ir susikurti tradicijas, pamėgti save, kaimynus ir savo miestą, atsiverti Europai ir atrasti Europą savyje.

Europos kutūros sostinės titulas 2022-iems metams bus suteiktas vienam iš kandidatuojančių Lietuvos miestų.

Konkursas dėl Europos kultūros sostinės titulo Lietuvoje buvo paskelbtas 2015 m. liepos mėnesį. Jį organizuoja LR Kultūros ministerija Europos komisijos nustatyta tvarka. 2016 m. gegužės 24 d. pateikusi paraišką, birželio 20 d. Kauno komanda pristatė ją iš Europos institucijų deleguotų atstovų sudarytai tarptautinei žiuri komisijai. Žiuri sprendimu, iš 6 į titulą pretendavusių Lietuvos miestų, Kaunas, kartu su Klaipėda, pateko į antrąjį konkurso etapą, kuris truks iki 2017 m. pavasario. Antrojo etapo metu komanda redaguos miesto paraišką ir detalizuos programos projektus, atsižvelgdama į žiuri pateiktus komentarus ir rekomendacijas. Miesto paraiška bus pateikta antrajam komisijos svarstymui 2017 m. vasario 28 d. ir gyvai pristatyta žiuri 2017 m. kovo pabaigoje. Žiuri sprendimas, kuriam iš Lietuvos kandidatuojančių miestų skirti šį titulą, bus paskelbtas iki 2017 m. kovo pabaigos. Iki tol tęsis miesto analizė, refleksijos, kūrybinių idėjų generavimas, kuris vienam tikslui sujungia daug organizacijų, bendraminčių ir už miesto vystymą atsakingų atstovų.

Idėją kandidatuoti dėl Europos kultūros sostinės vardo į miestą atvežė vietos kultūros operatoriai, kuriems didelį palaikymą rodo vietos savivalda. Iniciatyvinę komandą sudaro įvairių veikos sričių – sporto, istorijos, meno, žurnalistikos, filosofijos – atstovai, o paraiškos rengimą koordinuoja specialiai įsteigtas skyrius Kauno kultūros centre „Tautos namai“.

Kviečiame prisidėti mintimis ir pasiūlymais prie Europos kultūros sostinės programos rengimo, pasidalinti savo patirtimi ir kontaktais, kad kartu sukurtume 2022 metų renginių programą, įtrauksiančią visą miesto bendruomenę ir pritrauksiančią tarptautinį dėmesį.
Kultūros operatorius, menininkus, bendruomeninių veiklų organizatorius ir visus miestiečius, norinčius prisidėti savo siūlymais/idėjomis, kviečiame atsiųsti trumpą aprašymą, užpildant šią ANKETĄ.
Jūs galite tapti Kauno Europos kultūros sostinės rėmėjais. Kviečiame susisiekti verslo įmones ar asmenis, norinčius gauti komercinius pasiūlymus.
Rašykite, skambinkite ir kvieskite mus į susitikimus.