Kasmetinė Europos kultūros sostinės programa buvo pradėta rengti nuo 1985 m. Idėją sukurti platformą, padedančią atskleisti Europos kultūrų įvairovę inicijavo tuometinė Graikijos kultūros ministrė, garsi aktorė Melina Mercouri. Praėjus daugiau kaip 30 metų programa kokybiškai išaugo ir tapo vienu pavyzdinių Europos Sąjungos projektų, kuriuo siekiama kultivuojant kultūrą aktyvinti miestų regeneracinius procesus, turizmą, tarptautinę miestų integraciją. Kasmet kultūros sostinės titulas yra suteikiamas ne daugiau kaip vienam miestui dvejose Europos Sąjungos šalyse.

Nominuotas miestas yra paskelbiamas likus 5-7 metams iki kultūros sostinės metų, nes programos gairės miestus skatina sostinės programą pasitelkti kaip integralią priemonę ilgalaikių miesto strateginių tikslų įgyvendinimui ir pareikalauja ilgo įdirbio planuojant programos įgyvendinimą. Europos kultūros sostinės programa įprastai remiama nacionalinės/regioninės, savivaldybės valdžios institucijų ir Europos Sąjungos.
Europos kultūros sostinės titulas – tai unikali galimybė miestui ir miestiečiams per kultūros kūrimą ir aktyvų dalyvavimą atrasti, sustiprinti ir įtvirtinti naują tapatybę: išryškinti privalumus, atrasti ir susikurti tradicijas, pamėgti save, kaimynus ir savo miestą, atsiverti Europai ir atrasti Europą savyje.

Europos kultūros sostinės titulas 2022-iems metams buvo suteiktas Kaunui.

Konkursas dėl Europos kultūros sostinės titulo Lietuvoje buvo paskelbtas 2015 m. liepos mėnesį. Jį organizavo LR Kultūros ministerija Europos komisijos nustatyta tvarka. 2016 m. gegužės 24 d. pateikusi paraišką, birželio 20 d. Kauno komanda pristatė ją iš Europos institucijų deleguotų atstovų sudarytai tarptautinei žiuri komisijai. Žiuri sprendimu, iš 6 į titulą pretendavusių Lietuvos miestų, Kaunas, kartu su Klaipėda, pateko į antrąjį konkurso etapą, kuris truko iki 2017 m. pavasario.

Antrojo etapo metu komanda redagavo miesto paraišką ir detalizavo programos projektus, atsižvelgdama į žiuri pateiktus komentarus ir rekomendacijas. Miesto paraiška buvo pateikta antrajam komisijos svarstymui 2017 m. vasario 28 d. ir gyvai pristatyta žiuri 2017 m. kovo 29 d. Apsvarsčiusi Kauno miesto ir rajono, o taip pat Klaipėdos regioninę paraišką, konkurso komisija rekomendavo 2022 m. Europos kultūros sostinės titulą suteikti Kaunui.

Galutinės atrankos ataskaita (anglų k.)

Kauno programos įgyvendinimą koordinuoja įsteigta VšĮ „Kaunas 2022“. Visais svarbiais klausimais galite kreiptis į „Kaunas 2022“ meno vadovę Virginiją Vitkienę: virginija@kaunas2022.eu

Kviečiame prisidėti mintimis ir pasiūlymais prie Europos kultūros sostinės programos rengimo, pasidalinti savo patirtimi ir kontaktais, kad kartu sukurtume 2022 metų renginių programą, įtrauksiančią visą miesto bendruomenę ir pritrauksiančią tarptautinį dėmesį.
Kultūros operatorius, menininkus, bendruomeninių veiklų organizatorius ir visus miestiečius, norinčius prisidėti savo siūlymais/idėjomis, kviečiame atsiųsti trumpą aprašymą, užpildant šią ANKETĄ.
Jūs galite tapti Kauno Europos kultūros sostinės rėmėjais. Kviečiame susisiekti verslo įmones ar asmenis, norinčius gauti komercinius pasiūlymus.
Rašykite, skambinkite ir kvieskite mus į susitikimus.