Foto: R.Achmedovo
Foto: R.Achmedovo

Žemųjų Šančių bendruomenė

Įkūrus bendruomenės erdvę, atsirastų kultūrinius ir socialinius bendruomenės poreikius tenkinanti vieta. Bendruomenės erdvė pasiūlytų įvairias laisvalaikio užimtumo formas vaikams ir jaunimui. Padidėjus laisvalaikio užimtumui ir jo turiningumui, sumažėtų paauglių ir jaunimo žalinga veikla, sustiprėtų socialiniai ryšiai. Vieša bendruomenės erdvė padėtų gerinti Ž. Šančių įvaizdį. Patrauklaus rajono įvaizdis pritrauktų investuotojus ir sudarytų sąlygas verslo vystymuisi. Bendruomenės erdvė suburtų įvairių socialinių sluoksnių atstovus, kuriuos sietų bendri interesai ir veikla. Tai skatintų bendradarbiavimą, supratimą ir vienybę.

Žemųjų Šančių bendruomenė