VDU MF

VDU Menų fakultetas

Svarbiausias ilgalaikis poveikis, kurį Tarptautinės teatro tyrimų federacijos pasaulinis kongresas turėtų Kauno kultūriniam klimatui – tai sustiprinta tarptautiškumo dimensija. Renginys prisidėtų prie Kauno akademinės ir kultūrinės bendruomenės pastangų aktyviai dalyvauti Europos gyvenime, atsikratyti provincialumo ir skatinti pilnavertę intelektualinę ir kultūrinę apytaką mieste.

www.menufakultetas.vdu.lt