LDS Kauno skyrius

Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius

Projektas įtrauktų ir sujudintų ne tik pačią vizualaus meno bendruomenę, kuri akumuliuotų miesto viešųjų erdvių atgaivinimo / paženklinimo procesus, bet ir siektų paliesti, įtraukti bei integruoti socialiai atskirtas visuomenės grupes.

www.ldsajunga.lt/Kauno_skyrius