???????????????????????????????

Kauno valstybinis muzikinis teatras

Teatro veiklos tikslai: kurti, puoselėti ir plėtoti muzikinio scenos meno tradicijas ir kuo plačiau visuomenei pristatyti šiuolaikinio muzikinio teatro žanrus ir juos kūrybiškai perteikti. Teatras puoselėja lietuvių ir pasaulines teatro meno vertybes bei sudaro sąlygas talentingiems jauniems Lietuvos teatro meno kūrėjams ir atlikėjams dalyvauti teatro kūrybinėje veikloje. Teatras taip pat siekia ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliajam muzikinės scenos menui.

www.muzikinisteatras.lt