garliavos sporto is kultūros centras

Garliavos sporto ir kultūros centras

Bendruomenės kultūros aktyvinimas, įvairių visuomenės grupių įtraukimas, pilietiškumo ir bendruomeniškumo stiprinimas, įvairių meno, mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimas, inovacijų ir komunikacijos skatinimas, viešų erdvių projektų iniciavimas, atminties įprasminimas, kultūrinio tapatumo kūrimas ir stiprinimas, pasididžiavimo savo miestu kūrimas - tai yra Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro veiklos tikslai.

www.garliavossc.lt