Foto: Gintaras Česonis, 2015
Foto: Gintaras Česonis, 2015

Atminties vietos

Šiuolaikinė sostinė – tai demokratinė sostinė, kurioje lygiavertiškai kultūrą kuria ir vartoja visi jos piliečiai. 2022 m. kiekvienas kiemas ir maža bendruomenė turi tapti laikina kultūros sostine, savotišku tos vietos (kvartalo) kultūros lopšiu.

www.atmintiesvietos.lt