Foto: Dainius Ščiuka
Foto: Dainius Ščiuka

A/D komunikacijos ir marketingo agentūra

Dizainas, gamyba ir šalyje sukuriami inovatyvūs produktai siginifikuoja modernios, sąmoningos ir kuriančios šalies potencialą. Ši inciatyva aktyvintų miesto kultūrinį gyvenimą, bendrą europietiškumą, miesto globalumą. Skatintų kūrybos, mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimą, taip pat įtakotų inovacijų skatinimą, tarptautinių investicijų pritraukimą.

www.adcommunication.lt